Neidio i'r prif gynnwy

Adolygiadau o'r Gwasanaeth

 

Un o swyddogaethau’r Cyngor Iechyd Cymunedol yw monitro a chraffu ar wasanaethau gofal iechyd GIG Cymru. Er mwyn cynllunio lle rydym yn ymweld, hoffem glywed eich barn.

 

A oes unrhyw wasanaethau GIG e.e. ysbytai, adrannau neu feddygfeydd yn ardal Cwm Taf Morgannwg yr hoffech i ni ymweld â nhw?

 

Os oes, a allwch chi ddarparu: enw'r ward / adran neu'r practis meddyg teulu, enw a lleoliad yr ysbyty neu'r practis meddyg teulu ac esboniad byr pam yr hoffech i ni ymweld â'r gwasanaeth hwn?

 

 

 

 

 

 Cyngor Iechyd Cymuned, Cwm Taf Morgannwg, Tŷ Antur, Parc Navigation, Abercynon, CF45 4SN Ffôn:01443 405830 

E-bost: enquiries.ctmchc@waleschc.org.uk

Mae Cyngor Iechyd Cymuned Cwm Taf Morgannwg yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg, ac na fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi