Neidio i'r prif gynnwy

Ymuno â'r Tîm

 

Cymryd rhan! Cysylltwch â ni heddiw i ddysgu mwy.

Beth mae aelodau yn ei wneud?

  • Ystyried materion iechyd o safbwynt y claf a’r cyhoedd
  • Ymweld â gwasanaethau lleol a siarad â staff a chleifion
  • Cynhyrchu adroddiadau i’r GIG
  • Edrych ar gynigion lleol a chenedlaethol ar gyfer y gwasanaeth iechyd a mynegi barn sy’n helpu i lunio ymateb y CIC
  • Mynychu cyfarfodydd CIC yn rheolaidd
  • Darllen a chynnig sylwadau ar ystod eang o ddogfennau

Pa rinweddau sy’n ddymunol mewn aelod o safbwynt CIC?

  • Rydym yn ceisio denu pobl o bob cefndir – yr unig ofyniad hanfodol yw diddordeb go iawn mewn gwella gwasanaethau iechyd i’ch cymuned
  • Diddordeb yn yr ardal leol, gan gynnwys dealltwriaeth o faterion lleol
  • Y gallu i weithio gyda phobl mewn tîm
  • Y gallu i wrando ar eraill a chyfnewid barn

Hoffech chi wybod mwy am ddod yn aelod o CIC? Os hoffech siarad â rhywun am ddod yn aelod neu os hoffech unrhyw wybodaeth cysylltwch â’r Rheolwr Busnes

Dewch yn Aelod CIC

Person ifanc sy'n gwirfoddoli

Ffurflen Cais

 

 

 Cyngor Iechyd Cymuned, Cwm Taf Morgannwg, Tŷ Antur, Parc Navigation, Abercynon, CF45 4SN Ffôn:01443 405830 

E-bost: enquiries.ctmchc@waleschc.org.uk

Mae Cyngor Iechyd Cymuned Cwm Taf Morgannwg yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg, ac na fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi