Neidio i'r prif gynnwy

Ffyrdd i Rannu'ch Barn

 

Fel eich gwarchodwr claf yn y GIG, rydym am barhau i adlewyrchu safbwyntiau pobl o ran cynrychioli eich buddiannau yn y GIG ar yr adeg dyngedfennol hon. Rydym yn barod i glywed eich barn, safbwyntiau a’ch profiadau o ddefnyddio eich gwasanaethau GIG lleol, o’ch Meddyg Teulu i Ysbytai ar draws yr ardal.

Arolygon ar-lein

Trwy'r Post:

Tŷ Antur
Parc Navigation
Abercynon
CF45 4SN 

Trwy Ffôn: 01443 405830

E-Bost: enquiries.ctmchc@waleschc.org.uk

Yn Bersonol:

Gallwch alw i mewn i'r swyddfa yn ystod oriau swyddfa ond cofiwch wneud apwyntiad neu ffoniwch gyntaf i sicrhau bod yr aelod o staff yr ydych yn dymuno cyfarfod ar gael i'ch gweld.

 

 

 Cyngor Iechyd Cymuned, Cwm Taf Morgannwg, Tŷ Antur, Parc Navigation, Abercynon, CF45 4SN Ffôn:01443 405830 

E-bost: enquiries.ctmchc@waleschc.org.uk

Mae Cyngor Iechyd Cymuned Cwm Taf Morgannwg yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg, ac na fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi