Neidio i'r prif gynnwy

Cymryd Rhan

 

Mae sawl ffordd y gallwch ein helpu i ddylanwadu ar eich gwasanaethau GIG.

Gallwch:

Gallwn helpu hefyd os ydych chi eisiau codi pryderon am ofal a thriniaeth GIG a hoffech gymorth ein gwasanaeth eiriolaeth cwynion.

 

 

 

 

 

 

 Cyngor Iechyd Cymuned, Cwm Taf Morgannwg, Tŷ Antur, Parc Navigation, Abercynon, CF45 4SN Ffôn:01443 405830 

E-bost: enquiries.ctmchc@waleschc.org.uk

Mae Cyngor Iechyd Cymuned Cwm Taf Morgannwg yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg, ac na fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi