Neidio i'r prif gynnwy

Beth sydd gennym i'w Ddweud

 

Cynghorau Iechyd Cymuned (CIC) yw llais annibynnol pobl yng Nghymru sy'n defnyddio gwasanaethau GIG.  Rydym yn cynnwys gwirfoddolwyr lleol sy'n ymddwyn fel llygaid a chlustiau'r claf a'r cyhoedd. Ceir 7 CIC sy'n cwmpasu gwahanol ardaloedd yng Nghymru.  Rydym yn annog a chefnogi pobl i ddweud eu dweud wrth gynllunio a chyflenwi gwasanaethau GIG. Rydym yn darparu cyswllt pwysig rhwng y rheini sy'n cynllunio a chyflenwi gwasanaethau GIG, y rheini sy'n eu harchwilio a'u rheoleiddio a'r rheini sy'n eu defnyddio. Mae'r CICau yng Nghymru yn siarad â phobl yn eu cymunedau am eu barn a'u profiadau am wasanaethau'r GIG ac ar y cyd yn ymateb i ymgynghoriadau a galwadau am dystiolaeth.

 

 

 

 

 

 

 Cyngor Iechyd Cymuned, Cwm Taf Morgannwg, Tŷ Antur, Parc Navigation, Abercynon, CF45 4SN Ffôn:01443 405830 (sylwer bod galwadau'n cael eu dargyfeirio i rif ffôn symudol ar hyn o bryd)

E-bost: enquiries.ctmchc@waleschc.org.uk

Mae Cyngor Iechyd Cymuned Cwm Taf Morgannwg yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg, ac na fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi