Neidio i'r prif gynnwy

Yr hyn a wnawn

Rydym yn:

  • Ystyried materion iechyd o safbwynt y cyhoedd
  • Ymweld â gwasanaethau lleol, i glywed am brofiadau cleifion a’r rheini sy’n gofalu a phoeni amdanynt
  • Edrych ar gynlluniau a chynigion GIG lleol a chenedlaethol, i sicrhau eu bod yn cwrdd ag anghenion cymunedau lleol
  • Cwrdd â rheolwyr GIG yn rheolaidd
  • Siarad â phobl yn eu cymunedau am eu barnau am, a’u profiadau o wasanaethau GIG

Darparu gwasanaeth eiriolaeth cwynion di-dâl, cyfrinachol ac annibynnol, i bobl sydd eisiau cymorth i godi pryder am ofal a thriniaeth GIG.

 

 

 

 

 Cyngor Iechyd Cymuned, Cwm Taf Morgannwg, Tŷ Antur, Parc Navigation, Abercynon, CF45 4SN Ffôn:01443 405830 

E-bost: enquiries.ctmchc@waleschc.org.uk

Mae Cyngor Iechyd Cymuned Cwm Taf Morgannwg yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg, ac na fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi