Neidio i'r prif gynnwy

Ein Tîm

Staff

 • Prif Swyddog - Daniel Price
 • Dirprwy Brif Swyddog - Joanne Harris
 • Eiriolydd Cwynion - Helen Hardcastle
 • Eiriolydd Cwynion - Sian Thomas
 • Eiriolydd Cwynion - Samantha Perrett
 • Swyddog Cymorth Eirioli Cwynion - Amelia Mansfield
 • Rheolwr  Busnes - Helen Davies
 • Swyddog CCC a Monitro - Emma Lewis
 • Gweinyddwr gweinyddol - Elizabeth Stevenson
 • Gweinyddwr gweinyddol - Sarah Paul

Aelodaeth

 • Cwm Taf Morgannwg Cadeirydd Cyngor Iechyd Cymunedol - John Beecher
 • Is-gadeirydd Cyngor Iechyd Cymunedol Cwm Taf Morgannwg - Diane Rogers

Cymerwch ran! Dysgwch fwy am ddod yn aelod gwirfoddol

Cynrychiolwyr
Pen-y-bont ar Ogwr

Cynrychiolwyr
Merthyr Tudful

Cynrychiolwyr
Rhondda Cynon Taf

Penodiadau (cyhoeddus) Llywodraeth Cymru

Leanne Lewis

Beverley Keyse

Ramsey Jamil

Penodiadau (cyhoeddus) Llywodraeth Cymru

Swyddi gwag 

Penodiadau (cyhoeddus)
Llywodraeth Cymru

Rowena Myles

Stephen Carter

John Beecher

John Jenkins

Diane Rogers

Ceri Bear

Cynrychiolwyr awdurdod lleol

Amanda Williams

Cynrychiolwyr awdurdod lleol

Ryan James

David Hughes

Cynrychiolwyr awdurdod lleol

Gareth Caple

Gareth Jones

Julie Williams

Cynrychiolwyr o'r Sector
gwirfoddol

Swyddi gwag x 3

Cynrychiolwyr o'r Sector
gwirfoddol

Swyddi gwag x 3

 

 Cynrychiolwyr o'r Sector
 gwirfoddol

 

Swyddi gwag x 3

Aelodau cyfetholedig Cwm Taf Morgannwg

Lindsay Morgan

Martin Passmore

Gareth Howells