Neidio i'r prif gynnwy

Ein Llywodraethiant

Rydym yn arwain, cyfarwyddo a rheoli ein systemau a'n prosesau mewnol trwy lywodraethu, er mwyn ein cefnogi i gyflawni ein hamcanion sefydliadol.

Cliciwch ar y isod er mwyn cael mynediad i wybodaeth a dogfennau yn ymwneud â Llywodraethu.

Cwynion

Polisïau a Gweithdrefn

Cynlluniau Blynyddol

Cynllun Iaith Gymraeg

 

 

 Cyngor Iechyd Cymuned, Cwm Taf Morgannwg, Tŷ Antur, Parc Navigation, Abercynon, CF45 4SN Ffôn:01443 405830 

E-bost: enquiries.ctmchc@waleschc.org.uk

Mae Cyngor Iechyd Cymuned Cwm Taf Morgannwg yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg, ac na fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi