Neidio i'r prif gynnwy

Cynghorau Iechyd Cymunedol Eraill

 

Cynghor Iechyd Cymuned yng Nghymru

 

CIC De Morgannwg - Yn gorchuddio ardaloedd Caerdydd a Dyffryn Morgannwg

           SouthGlam.advocacy@waleschc.org.uk

           SouthGlam.chiefofficer@waleschc.org.uk

           02920 750112

 

CIC Gogledd Cymru - Yn cwmpasu ardaloedd Môn, Sir Ddinbych, Conwy, Sir Fflint, Gwynedd a Wrecsam

           admin@waleschc.org.uk

           complaints@waleschc.org.uk

           Wrexham 01978 356178

           Bangor 01248 679284

 

CIC Aneurin Bevan - Yn cwmpasu ardaloedd Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen

           enquiries.aneurinbevanchc@waleschc.org.uk

           01633 838516

 

CIC Abertawe Bro Morgannwg - Yn cwmpasu ardaloedd Ogwr, Castell Nedd, Port Talbot ac Abertawe

           hyweldda@waleschc.org.uk

           Complaints.Advocacy2@waleschc.org.uk

           01646 697610

 

CIC Powys - yn cwmpasu ardal Sir Drefaldwyn, Brycheiniog a Sir Faesyfed gan gynnwys cymunedau Llanrhaeadr-ym-mochnant, Llansilin a Llangedwyn.

           swanseabay@waleschc.org.uk

           complaints.advocacy@waleschc.org.uk

           01639 683490

 

CIC Hywel Dda - Yn cwmpasu ardaloedd Sir Caerfyrddin,  Ceredigion a Sir Benfro

           hyweldda@waleschc.org.uk

           Complaints.Advocacy2@waleschc.org.uk

           01646 697610

 

 Cyngor Iechyd Cymuned, Cwm Taf Morgannwg, Tŷ Antur, Parc Navigation, Abercynon, CF45 4SN Ffôn:01443 405830 

E-bost: enquiries.ctmchc@waleschc.org.uk

Mae Cyngor Iechyd Cymuned Cwm Taf Morgannwg yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg, ac na fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi