Neidio i'r prif gynnwy

Amdanom Ni

Cyngor Iechyd Cymuned (CIC) Cwm Taf Morgannwg yw corff gwarchod annibynnol gwasanaethau'r GIG yng Merthyr Tydfil, Rhonnda Cynon Taf a Peny-y-bont ar Ogwr.

Mae CIC Cwm Taf Morganwwg yn ceisio gweithio gyda'r GIG a chyrff arolygu a rheoleiddio. Rydym yn darparu dolen gyswllt bwysig rhwng y rhai sy'n cynllunio ac yn darparu gwasanaethau'r GIG, y rhai sy'n eu harchwilio a'u rheoleiddio, a'r rhai sy'n eu defnyddio.

Mae CIC Cwm Taf Morgannwg yn lclywed gan y cyhoedd mewn sawl ffordd wahanol.  Rydym yn ymweld â gwasanaethau'r GIG er mwyn siarad â chleifion a gofalwyr. Rydym yn siarad â phobl mewn digwyddiadau cyhoeddus, a thrwy grwpiau cymunedol. 

Mae ein Gwasanaeth Eiriolaeth yn helpu pobl sydd am godi pryderon am ofal neu driniaeth y GIG.

Rydym yn defnyddio arolygon, apiau a'r cyfryngau cymdeithasol i ymgysylltu â'n cymuned.

Amdanom Ni

 

Dilynwch ni ar:

 

 

 Cyngor Iechyd Cymuned, Cwm Taf Morgannwg, Tŷ Antur, Parc Navigation, Abercynon, CF45 4SN Ffôn:01443 405830 

E-bost: enquiries.ctmchc@waleschc.org.uk

Mae Cyngor Iechyd Cymuned Cwm Taf Morgannwg yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg, ac na fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi